6 000 000 - 7 000 000
AUTOR
Martin Stára
GENERÁLNÍ DODAVATEL
ROZPTYL s.r.o.
DATUM PROJEKTU
2018
ZASTAVĚNÁ PLOCHA
150 m2
ATELIÉR
Studio Perspektiv
MÍSTO
Libochovice
DATUM REALIZACE
2020
UŽITNÁ PLOCHA
178 m2

Tuto stavbu jsme nenavrhovali, ale převzali jsme ji ve fázi studie. Řešili jsme tedy projekt pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení a realizaci.
Přestože se jedná o rekreační objekt ke scházení širší rodiny, je zde kladen velký důraz na detail a na architektonickou kvalitu díla. V průběhu stavby, díky častým konzultacím s architekty, se podařilo podchytit důležité detaily a výsledek stojí za to.