2017 – 2019
cca 5 000 000 Kč
AUTOR
Jan Kratochvíl
GENERÁLNÍ DODAVATEL
ROZPTYL s.r.o.
DATUM PROJEKTU
2018
ZASTAVĚNÁ PLOCHA
75,25 m2
ATELIÉR
ROZPTYL s.r.o.
MÍSTO
Třebíč
DATUM REALIZACE
2019
UŽITNÁ PLOCHA
68,60 m2

Krásný pozemek na kraji srázu i na kraji Třebíče. Téměř ideální zadání, tedy alespoň do doby, než se zjistilo, že celý pozemek je na navážce a že stavební úřad lpí na nesmyslných požadavcích. Se založením stavby jsme se vypořádali založením na plovoucí základové desce. Trochu smutnější (z mého pohledu) byl fakt, že jsme se museli podvolit a stavebnímu úřadu ustoupit. Přesto si troufám říci, že jsou investoři s domem spokojeni a to je pro nás nejdůležitější.

Jan Kratochvíl